Paketë Tor Eksperti

Paketimi për ekspert i tor-it përmban dyorë tor-i dhe transportesh të shtueshëm, vargje urash dhe të dhëna geoip të përdorura në Shfletuesin Tor. Dy versionet e shfaqur tregojnë versionin e Shfletuesit Tor për të cilin qenë montuar këta dyorë të dhënë dhe versionin e demonit tor që përmbajnë. Këto paketa janë të menduara për zhvillues që kanë nevojë të paketojnë tor-in me aplikacione të vetat.

OS (Arkitekturë) I qëndrueshëm Alfa
Windows (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Windows (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (armv7) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)